Varför besiktiga bostadsrätt?

Anledningen till att du bör besiktiga en bostadsrättslägenhet i samband med köp är att du i det läget kan få reda på om det finns fel eller brister som kan kosta dig mycket pengar att åtgärda eller risk för framtida problem med t.ex. vattenskador. Upptäcks dessa fel under besiktningen kan du som köpare antingen avstå köpet, sänka ditt bud eller be att säljaren ska åtgärda felen om köpet ska bli av.

Försäkringars giltighet

I normalfallet så gäller inte försäkringen om renoveringarna inte är fackmässigt utförda enligt gällande branschregler. Vid tveksamheter så bör ni kontakta ert försäkringsbolag.

Ev skillnad i utförda arbeten i förhållande till stadgar

Vid t.ex. ombyggda kök och badrum kan det vara så att de som utfört arbetet har gjort ingrepp i delar som enligt stadgarna bostadsrättsföreningen ansvarar för. Visar det sig att arbetet inte är fackmässigt utfört enligt gällande regler kan bostadsrättsföreningen fråga, vem ansvarar för det här felet? Det bör redas ut innan köpet slutförs.

Hitta fel i tid

Det är vanligt att köpare kontaktar oss efter att de köpt en bostadsrättslägenhet och säger att de har hittat dolda fel, då handlar det oftast om fel som hade gått att upptäcka under lägenhetsvisningen eller vid en besiktning, (ett dolt fel är ett fel som ingen kan se). I det läget är det nästan omöjligt att kräva ersättning av säljaren. Det har även hänt att köpare har upptäckt fel och kontaktar styrelsen för att berätta det och få råd. Då har styrelsen krävt att köparen ska åtgärda felen omgående för att det enligt styrelsen finns risk för vattenskador i fastigheten.

Den bostadsrättslägenhet du planerar att köpa kostar troligtvis flera miljoner kronor och då är det onödigt att snåla in på en besiktning.

Kontakta oss idag!
Telefon: 08 – 660 62 18

Kontaktuppgifter

08-660 62 18
070-520 60 10
info@arsenalenbesiktning.se

Bostadsrättsbesiktning av oberoende besiktningsman.