Välkommen till Bostadsrättsbesiktning.se Sverige AB

Att köpa en bostad är en av livets största affärer och ofta väcks frågor kring bostaden.

Du köper bostaden i befintligt skick och som bostadsrättsinnehavare är du ansvarig för allt inre underhåll av lägenheten och kan även bli mot bostadsrättsföreningen ansvarig för säljarens eventuella renoveringar eller ombyggnader som inte är fackmässigt utförda.

En köpare har en undersökningsplikt och den väger tyngre än säljarens och upplysningsplikt. Vid köp av bostadsrätt gäller det att undersöka vad du köper. Om du efter tillträdet upptäcker fel som du borde ha upptäckt vid en undersökning/vid visningen, är det i regel mycket svårt att göra dessa fel gällande mot säljaren. Det är därför klokt att anlita en egen oberoende besiktningsman.

När du anlitar oss för en Bostadsrättsbesiktning får du information om i vilken status bostadsrätten är i.

En Bostadsrättsbesiktning är ett bra sätt för köparen att undvika framtida problem med vattenskador. Brunnen är trasig i badrummet. Brister i elinstallationer och felaktiga kopplingar kan ge framtida problem som verken säljare eller köpare vill ansvara och oroa sig för.

Brf Bostadsrättsförening behöver ha kännedom om lägenhetens skick och veta vilka renoveringar eller ombyggnader som gjorts och om de är fackmässigt utförda. Om anmärkningar finns efter besiktning, kan Bostadsrättsföreningen ålägga den boende att åtgärda dessa innan avflyttning från lägenheten.

Vad ingår i besiktningen?

 • Resor till och från bostadsrättens adress som ska besiktas.
 • En grundlig okulär besiktning av bostadsrättslägenheten.
 • Vi undersöker om det finns fel och brister invändigt i lägenheten.
 • Kontroll att Badrum, Kök och WC är utfört enligt gällande branschregler från det året huset byggdes eller senast lägenhetens kök, badrum och Wc renoverades.
 • Stickprovsmässig kontroll av Golvfall i badrum.
 • Stickprovsmässig kontroll av Eluttag med vägguttagsprovare.
 • Ta upplysningar från säljaren om säljaren är närvarande under besiktningen.
 • Muntlig genomgång av besiktningsresultatet på plats.
 • Besiktningsprotokoll.
 • Det ingår 15 minuters telefon genomgång och frågor om protokollet efter besiktningen.

Vad ingår inte i besiktningen?

 • Mätning av el, ventilation, vatten och värme.
 • Mätning av lägenhetens bostadsyta.
 • Ej provning av vitvaror och maskiner.
 • Fuktmätning. Däremot kan vi vid önskemål kolla upp med en fuktindikator om det indikerar fukt. Men i normalfallet saknas det betydelse på grund av att det oftast är vatten/fukt i kakelfixet mellan kakel/ klinker och tätskiktet.
 • Att flytta på saker som till exempel badkar, badkarsfront och möbler.
 • Sotarbesiktning/OVK-besiktning.(Obligatorisk Ventilations Kontroll)
 • Eventuella inspektionsluckor ska vara öppningsbara.
 • Instruera hur eventuella fel ska avhjälpas.
 • Att bedöma kostnaden för att avhjälpa/åtgärda eventuella fel som besiktningsmannen upptäcker under besiktningen.
 • Att bedöma den eventuella värdeminskningen på Bostadsrättslägenheten som felen orsaker.
 • Vissa saker kan behöva utredas genom fortsatt teknisk utredning.

Pris för Bostadsrättsbesiktning

Statusbesiktning av Bostadsrättslägenhet är från 5.000 kr inkl. moms. Stockholm.

Priset skiljer sig från området där besiktningen skall göras utanför Stockholms län och storleken på bostadsrätten. För besiktnings uppdrag utanför ordinarie arbetstid som startar efter kl. 16.00 eller helger tillkommer 1.000 kr inkl. moms.

Våra kunder är: Privatpersoner, Bostadsrättsföreningar, mäklare och kända företag inom Bygg- och Fastighetsföretag i offentliga verksamheter. Verksamhetsområde är Stockholm.

När kan besiktningen utföras för köpare?

 • Innan du säljer Bostadsrätten, en tryggare affär för dig som ska sälja bostaden.
 • Boka Besiktningsman vid visning eller kontraktsskrivningen.
 • Under lägenhetsvisningen
 • Innan kontraktsskrivning. Säljaren eller köparen beställer besiktning för att säkerställa statusen på Bostadsrätten.
 • Efter kontraktsskrivningen om det finns en klausul i kontraktet att en besiktning kan utföras av köparen. Öppna och tydligt formulerade besiktningsklausuler, det ger möjlighet för bostadsrättsköparen att frånträda köpet eller omförhandla priset för bostadsrätten beroende på vad som framkommer vid Bostadsrättsbesiktningen.

Vanliga frågor:

Vilka bör vara med på besiktningen?

Det är upp till beställaren att avgöra vilka som är med på besiktningen. Men det är en fördel om både säljaren och köparen är med på besiktningen av praktiska skäl. Besiktningsmannen kan visa samtliga fel och brister om besiktningsresultatet, samt ha muntlig genomgång direkt efter besiktningen.

Hur lång tid tar en Bostadsrättsbesiktning?

Besiktningen tar cirka 60 minuter.

Får jag ett besiktningsprotokoll?

Ja, du som beställare får ett besiktningsprotokoll som E-mailas skyndsamt.

Jag har hittat ett lägre pris hos ett annat besiktningsföretag?

Vår affärsidé är inte att sälja billiga besiktningar.

Vad har besiktningsman för utbildning?

Byggingenjör med minst 10 års erfarenhet.

Utför ni besiktningar i hela landet?

Vi belägna i Stockholm.

Vad gäller vid avbokning?

Vid avbokning med kortare varsel än 3 dagar debiteras halva besiktningsarvodet. Mindre än 48 timmar före besiktningstillfället debiteras 80% av besiktningsarvodet.

Tillkommer det några andra avgifter eller kostnader?

Nej, inte i besiktningsuppdraget.

Hur snabbt kan ni göra en besiktning?

Vi har en ledtid på 2-7 dagar i kalendern. Ibland kan vi boka in en besiktning tidigare på kort varsel, vi har en lucka eller liknande. Maila oss. Välkommen att kontakta oss!

Ange Kontaktuppgifter: Namn, Telefon, Adress. Datum, när i tiden du vill ha din besiktning. 

E-post: info@bostadsrattsbesiktning.se

Vi besiktigar er Bostadsrätt. Boka idag!

Kontaktuppgifter

08-660 63 19
070-520 60 10
info@bostadsrattsbesiktning.se

Bostadsrättsbesiktning av oberoende besiktningsman.