Välkommen till Bostadsrättsbesiktning.se Sverige

Bostadsrättsbesiktning.se Sverige ingår i Arsenalen AB.

 

Att köpa en bostad är en av livets största affärer och ofta väcks frågor kring bostaden.

Du köper bostaden i befintligt skick och som bostadsrättsinnehavare är du ansvarig för allt inre underhåll av lägenheten och kan även bli mot bostadsrättsföreningen ansvarig för säljarens eventuella renoveringar eller ombyggnader som inte är fackmässigt utförda.

En köpare har en undersökningsplikt och den väger tyngre än säljarens och upplysningsplikt.

Vid köp av bostadsrätt gäller det att undersöka vad du köper. Om du efter tillträdet upptäcker fel som du borde ha upptäckt vid en besiktning eller under visningen, är det oftast mycket svårt att göra dessa fel gällande mot säljaren. Det är därför klokt att anlita en egen oberoende besiktningsman.

När du anlitar oss för en Bostadsrättsbesiktning får du information om i vilken status bostadsrättslägenheten är i.

En Bostadsrättsbesiktning är ett bra sätt för köparen att undvika framtida problem med bland annat vattenskador som kan uppstå på grund av att tex tätskiktet är bristfälligt anslutet mot golvbrunnen, fel utförda rörkopplingar, schaktbotten som saknar tätskikt och skvallerrör och droppskydd som saknas eller otätt i diskbänkskåpsbotten.

Om Bostadsrättsföreningen får kännedom att det finns renoveringar i bostadsrättslägenheten som inte är fackmässigt utförda enligt gällande branschregler och det därför finns risk för vattenskador kan Bostadsrättsföreningen ålägga den boende att avhjälpa felen utan dröjsmål.

Vad ingår i besiktningen?

 • Resor till och från bostadsrätten som ska besiktas.
 • En grundlig okulär besiktning av lägenheten för att undersöka om det finns fel och brister.
 • Kontroll att badrum, Kök och wc är utfört enligt gällande branschregler från det året huset byggdes eller senast lägenhetens kök, badrum och Wc renoverades.
 • Stickprovsmässig kontroll av golvfall i badrum.
 • Stickprovsmässig kontroll av Eluttag med vägguttagsprovare.
 • Ta upplysningar från säljaren om säljaren är närvarande under besiktningen.
 • Muntlig genomgång av besiktningsresultatet på plats.
 • Besiktningsprotokoll.
 • Det ingår 15 minuters genomgång och frågor på telefon om besiktningsprotokollet efter besiktningen.

Vad ingår inte i besiktningen?

 • Besikta skavanker och slitage.
 • Mätning av el, ventilation, vatten och värme.
 • Mätning av lägenhetens bostadsyta.
 • Provning av vitvaror och maskiner.
 • Fuktmätning. Däremot kan vi vid önskemål kolla upp med en fuktindikator om det indikerar fukt. Men i normalfallet saknas det betydelse på grund av att det oftast är vatten/fukt i kakelfixet mellan kakel/ klinker och tätskiktet.
 • Att flytta på saker som till exempel badkar, badkarsfront och möbler.
 • Sotarbesiktning/OVK-besiktning.(Obligatorisk Ventilations Kontroll)
 • Eventuella inspektionsluckor ska vara öppningsbara.
 • Instruera hur eventuella fel ska avhjälpas.
 • Att bedöma kostnaden för att avhjälpa/åtgärda eventuella fel som besiktningsmannen upptäcker under besiktningen.
 • Att bedöma den eventuella värdeminskningen på Bostadsrättslägenheten som felen orsaker.
 • Vissa delar kan behöva utredas genom fortsatt teknisk utredning.

Pris för Bostadsrättsbesiktning

Statusbesiktning av Bostadsrättslägenhet är från 5.000 kr inkl. moms. Stockholm.

Priset beror på vart lägenheten finns och hur stor lägenheten är. För besiktnings uppdrag utanför ordinarie arbetstid som startar efter kl. 16.00 eller helger tillkommer 1.000 kr inkl. moms.

När kan besiktningen utföras för köpare?

 • Innan kontraktsskrivningen
 • Under lägenhetsvisningen
 • Efter kontraktsskrivningen om det finns en klausul i kontraktet att en besiktning kan utföras av köparen. Tydligt formulerade besiktningsklausuler ger möjlighet för bostadsrättsköparen att frånträda köpet. Be säljaren av avhjälpa felen innan tillträdet eller omförhandla priset för bostadsrätten beroende på vad som framkommer vid Bostadsrättsbesiktningen.

Vanliga frågor:

Vilka bör vara med på besiktningen?

Det är upp till beställaren av besiktningen att avgöra vilka som är med på besiktningen. Men det är en fördel om både säljaren och köparen är med på besiktningen av praktiska skäl. Besiktningsmannen kan visa samtliga fel och brister i besiktningsprotokollet, samt ha muntlig genomgång direkt efter besiktningen.

Hur lång tid tar en Bostadsrättsbesiktning?

Besiktningen tar cirka 60 minuter.

Får jag ett besiktningsprotokoll?

Ja, du som beställare får ett besiktningsprotokoll som mailas skyndsamt.

Vad har besiktningsman för utbildning?

Byggingenjör med minst 10 års erfarenhet.

Utför ni besiktningar i hela landet?

Vi utför besiktningar i Storstockholm.

Vad gäller vid avbokning?

Vid avbokning med kortare varsel än 48 timmar innan besiktningen debiteras halva besiktningsarvodet. Mindre än 24 timmar före besiktningstillfället debiteras 80% av besiktningsarvodet.

Tillkommer det några andra avgifter eller kostnader?

Nej, inte i besiktningsuppdraget.

Hur snabbt kan ni göra en besiktning?

Vi har en ledtid på ca 2-4 dagar i kalendern. Ibland kan vi boka in en besiktning tidigare på kort varsel, om vi har en lucka.

Kontakta oss:

E-post: info@bostadsrattsbesiktning.se

Vi besiktigar er Bostadsrätt. Boka idag!

Kontaktuppgifter

08 660 62 18
070-520 60 10
info@bostadsrattsbesiktning.se

Bostadsrättsbesiktning av oberoende besiktningsman.