Välkommen till Bostadsrättsbesiktning.se Sverige AB

Att köpa en bostad är en av livets största affärer och ofta väcks frågor kring bostaden.

Du köper bostaden i befintligt skick och som bostadsrättsinnehavare är du ansvarig för allt inre underhåll av lägenheten och kan även bli mot bostadsrättsföreningen ansvarig för säljarens eventuella renoveringar eller ombyggnader som inte är fackmässigt utförda.

En köpare har en undersökningsplikt och den väger tyngre än säljarens och upplysningsplikt.

Vid köp av bostadsrätt gäller det att undersöka vad du köper. Om du efter tillträdet upptäcker fel som du borde ha upptäckt vid en undersökning/visningen, är det i regel mycket svårt att göra dessa fel gällande mot säljaren. Det är därför klokt att anlita en egen oberoende besiktningsman.

När du anlitar oss för en bostadsrättsbesiktning får du information om i vilken status bostadsrätten är i.

En bostadsrättsbesiktning är ett bra sätt för köparen att undvika framtida problem med tex vattenskador.

Pris: Från 4.500 kr inkl. moms

Beställ Bostadsrättsbesiktning

Maila: info@bostadsrattsbesiktning.se

Kontaktuppgifter

08-660 63 19
070-520 60 10
info@bostadsrattsbesiktning.se

Bostadsrättsbesiktning av oberoende besiktningsman.