Byggbesiktning

Vi utför Entreprenadbesiktningar som även kallas för Byggbesiktningar av bland badrumsrenoveringar, köksrenoveringar eller övrig renovering som utförts i lägenheten.

Våra tjänster är:

Förbesiktning, slutbesiktning, efterbesiktning, särskild besiktning och garantibesiktning.

Vad är besiktningsmannens uppgift?

Besiktningsmannens uppgift är att på objektiva grunder undersöka och bedöma kontraktsenligheten och att arbetena är fackmässigt utförda i entreprenaden enligt kontraktshandlingarna och branschreglerna BBV=Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, Säker vatten, MVK=Måleribranschens våtrumskontroll, GVK=Golvbranschens våtrumskontroll.

Anlitar ni oss får du en Certifierad Entreprenadbesiktningsman som är medlem i SBRs Expertgrupp.

Kontakta oss!

Telefon: 070-520 60 10

info@bostadsrattsbesiktning.se

Kontaktuppgifter

08-660 63 19
070-520 60 10
info@bostadsrattsbesiktning.se

Bostadsrättsbesiktning av oberoende besiktningsman.