Styrelse Bostadsrättsförening

Avflyttningsbesiktning – Inflyttning

Bostadsrättsföreningar är uppmanande att göra besiktningar av lägenheten varje gång den byter ägare för att bedöma lägenhetens skick vid Inflyttning och avflyttningar. När Bostadsrättsägaren ska sälja sin bostadsrätt och andra överlåtelser är därför en Bostadsrättsbesiktning viktig. Brf behöver ha kännedom om lägenhetens skick och veta vilka renoveringar eller ombyggnader som gjorts och om de är fackmässigt utförda.

Vad är Avflyttningsbesiktning?   

Syftet är att kontrollera att inga bostadsrätter överlåts som har otillåtna ändringar. Det som främst kontrolleras är bärande väggar, renoveringar, ombyggnationer, kök, badrum, våtrum, sanitet- och Elinstallationer. Fel och brister i våtrum, badrum och kök kan orsaka vattenskador. En trasig brunn i badrummet. Brister i Elinstallationer och felaktiga rörkopplingar kan ge framtida problem som verken säljare eller köpare samt Bostadsrättsförening vill oro sig för och ansvara ekonomiskt.

Bostadsrättsförening bör ha kännedom om lägenhetens skick och veta vilka renoveringar eller ombyggnader som gjorts och om de är fackmässigt utförda av hantverkare innan säljare ska sälja sin Bostadsrätt. Om anmärkningar finns efter Avflyttningsbesiktning, kan Bostadsrättsföreningen ålägga den boende att åtgärda dessa innan avflyttning från lägenheten.

Vi kan även hjälpa Brf med:

Kontakta oss!

Telefon: 08-660 63 19
E-post:
info@bostadsrattsbesiktning.se

Kontaktuppgifter

08-660 63 19
070-520 60 10
info@bostadsrattsbesiktning.se

Bostadsrättsbesiktning av oberoende besiktningsman.