Bostadsrättsförening Styrelse

Avflyttningsbesiktning – Inflyttning

Bostadsrättsföreningar är uppmanande att göra besiktningar av lägenheten varje gång den byter ägare för att bedöma lägenhetens skick vid Inflyttning och avflyttningar. När Bostadsrättsägaren ska sälja sin bostadsrätt är därför en Bostadsrättsbesiktning viktig. Brf behöver ha kännedom om lägenhetens skick och veta vilka renoveringar eller ombyggnader som gjorts och om de är fackmässigt utförda.

Vad är en avflyttningsbesiktning?   

En avflyttningsbesiktning är att kontrollera att bostadsrättslägenheten som ska överlåtas inte har otillåtna ändringar eller har icke fackmässiga renoveringar.

Bostadsrättsförening bör ha kännedom om lägenhetens skick och veta vilka renoveringar eller ombyggnader som gjorts och om de är fackmässigt utförda. Om anmärkningar finns efter avflyttningsbesiktning, kan Bostadsrättsföreningen ålägga den boende att åtgärda dessa innan avflyttning från lägenheten.

 

Vi kan även hjälpa Brf med:

Kontakta oss!

Telefon: 070-520 60 10 
E-post:
info@bostadsrattsbesiktning.se

Kontaktuppgifter

08 660 62 18
070-520 60 10
info@bostadsrattsbesiktning.se

Bostadsrättsbesiktning av oberoende besiktningsman.