För brf-styrelse

Av- och inflyttning

Bostadsrättsföreningar är uppmanande att göra besiktningar av lägenheten varje gång den byter ägare för att bedöma lägenhetens skick vid in och avflyttningar och andra överlåtelser är därför en bostadsrättsbesiktning viktig.

Brf behöver ha kännedom om lägenhetens skick och veta vilka renoveringar eller ombyggnader som gjorts och om de är fackmässigt utförda.

Vi kan även hjälpa er med:

Vill Brf veta mer? Kontakta för offert.

Telefon: 08 – 660 62 18
E-post:
info@arsenalenprojekt.se

Priser för Areamätning

Pris för uppmätning av enskilda objekt är från 2 000 kr inkl. moms beroende på storlek.
Areamätning utförs endast i samband med en bostadsrättsbesiktning.

Kontakta oss för en besiktning! Telefon: 08 – 660 62 18

Kontaktuppgifter

08-660 62 18
070-520 60 10
info@arsenalenbesiktning.se

Bostadsrättsbesiktning av oberoende besiktningsman.