Badrumsbesiktning

Vad är en badrumsbesiktning?

Badrummet (våtrummet) kan besiktas under renoveringen genom förbesiktning och /eller när badrumsrenoveringen är färdig genom en slutbesiktning.

Badrummet besiktigas av certifierad besiktningsman som genomgått BKR:s utbildning för besiktningsmän.

Slutbesiktning:

Pris från 4.800 kr inkl. moms

Vad ingår i en Slutbesiktning?

  • Genomgång av kontraktshandlingar tex offert och kontrakt.
  • Genomgång av entreprenörens dokumentation, exempel egenkontroller och intyg.
  • Okulär besiktning av badrummet där vi kontrollerar att arbetet är fackmässigt enligt gällande branschregler bl.a. BKR och Säker vatten.
  • Skriva utlåtande över slutbesiktningen. Muntlig genomgång av utlåtandet efter besiktningen.
  • Ett utlåtande över slutbesiktningen som mailas skyndsamt till beställaren.

Besiktning av tätskikt innan plattsättning: Pris från 3.500 kronor inkl. moms.

Besiktning av badrummets tätskikt utförs när arbetet med tätskiktet är färdigt innan plattsättningen påbörjas. Under besiktningen kontrolleras att tätskiktet är utfört enligt branschreglerna och tätskiktstillverkarens anvisningar.

Besiktning av vatten och avloppsrör innan inbyggnad: Pris från 3.500 kronor inkl. moms.

Besiktning av vatten och avloppsrören utförs när arbetet av de vatten och avloppsrör är färdigställt innan de byggs in. Under besiktningen kontrolleras att arbetet är fackmässigt utfört enligt säker vatten

Trestegsbesiktning: Pris från 10.500 kr
I en Trestegsbesiktning ingår ovanstående besiktningar och även besiktning av vatten och avloppsrör innan de byggs in.

Vi besiktigar ert badrum. Kontakta oss!

Telefon. 070-520 60 10

info@bostadsrattsbesiktning.se

Kontaktuppgifter

08-660 63 19
070-520 60 10
info@bostadsrattsbesiktning.se

Bostadsrättsbesiktning av oberoende besiktningsman.