Vanliga frågor

Vad ingår i en bostadsrättsbesiktning?

 • Resor till och från bostadsrätten som ska besiktas.
 • En grundlig okulär besiktning av lägenheten för att undersöka om det finns fel och brister.
 • Kontroll att Badrum, Kök och Wc är utfört enligt gällande branschregler från det året huset byggdes eller senast lägenhetens kök, badrum och Wc renoverades.
 • Stickprovsmässig kontroll av Golvfall i badrum.
 • Stickprovsmässig kontroll av Eluttag med vägguttagsprovare.
 • Muntlig genomgång av besiktningsresultatet på plats.
 • Besiktningsprotokoll.
 • Det ingår 15 minuters telefon genomgång och frågor om protokollet efter besiktningen.

Hur lång tid tar en bostadsrättsbesiktning?

Besiktningen tar upp till 60 minuter.

Vad ingår ej i en besiktning?

Vad ingår inte i besiktningen?

 • Besikta skavanker och slitage.
 • Mätning av el, ventilation, vatten och värme.
 • Mätning av lägenhetens bostadsyta.
 • Provning av vitvaror och maskiner.
 • Fuktmätning. Däremot kan vi vid önskemål kolla upp med en fuktindikator om det indikerar fukt. Men i normalfallet saknas det betydelse på grund av att det oftast är vatten/fukt i kakelfixet mellan kakel/ klinker och tätskiktet.
 • Att flytta på saker som till exempel badkar, badkarsfront och möbler.
 • Sotarbesiktning/OVK-besiktning.(Obligatorisk Ventilations Kontroll)
 • Eventuella inspektionsluckor ska vara öppningsbara.
 • Instruera hur eventuella fel ska avhjälpas.
 • Att bedöma kostnaden för att avhjälpa/åtgärda eventuella fel som besiktningsmannen upptäcker under besiktningen.
 • Att bedöma den eventuella värdeminskningen på Bostadsrättslägenheten som felen orsaker.
 • Vissa delar kan behöva utredas genom fortsatt teknisk utredning.

Vilka ska vara med på besiktningen?

Det är upp till beställaren att avgöra men brf innehavaren bör närvara.

Får jag ett besiktningsprotokoll?

Ja, du som beställare får ett besiktningsprotokoll som mailas skyndsamt.

Jag har hittat ett lägre pris hos ett annat Besiktningsföretag?

Vår affärsidé är inte att vara ett lågprisalternativ.

Vad gäller vid avbokning?

Vid avbokning med kortare varsel än 48 timmar innan besiktningen debiteras halva besiktningsarvodet. Mindre än 24 timmar före besiktningstillfället debiteras 80% av besiktningsarvodet.

Tillkommer det några andra avgifter eller kostnader?

Nej, inte i besiktningsuppdraget.

Utför ni besiktningar i hela landet?

Vi utför besiktningar i Storstockholm.

Hur snabbt kan ni göra en besiktning?

Vi har en ledtid på ca 2-4 dagar i kalendern. Ibland kan vi boka in en besiktning tidigare på kort varsel, om vi har en lucka.

info@bostadsrattsbesiktning.se

Kontaktuppgifter

08-660 63 19
070-520 60 10
info@bostadsrattsbesiktning.se

Bostadsrättsbesiktning av oberoende besiktningsman.