Varför besiktiga en Bostadsrätt?

Anledningen till att du bör besiktiga en Bostadsrättslägenhet i samband med köpet är att du i det läget kan få reda på om det finns fel eller brister som kan kosta dig mycket pengar att åtgärda eller risk för framtida problem med fukt och vattenskador. Upptäcks dessa fel under besiktningen kan du som köpare antingen avstå köpet, sänka ditt bud eller be att säljaren ska åtgärda felen om köpet ska bli av.

Försäkringars giltighet?

I normalfallet så gäller inte försäkringen om renoveringarna inte är fackmässigt utförda enligt gällande branschregler. Vid tveksamheter så bör ni kontakta ert försäkringsbolag.

Hitta fel och brister i tid!

Det är vanligt att köparen kontaktar oss Bostadsrättsbesiktning.se Sverige AB och vill boka en besiktningsman efter att de köpt en bostadsrättslägenhet och säger att de har hittat dolda fel. Då handlar det oftast om fel som hade gått att upptäcka under lägenhetsvisningen eller vid en besiktning. Ett dolt fel är ett fel som ingen kan se.

I det läget är det oftast mycket svårt för köparen att kräva ersättning av säljaren. Det har även hänt att köpare har upptäckt fel och kontaktar Brf-styrelsen för att berätta det och få råd. Då har Bostadsrätts styrelsen krävt att köparen ska åtgärda felen omgående för att det enligt styrelsen finns risk för vattenskador i fastigheten.

Vad är en Bostadsrättsbesiktning?

Vid  en Bostadsrättsbesiktning kontrollerar besiktningsmannen det som faller under bostadsrättsinnehavarens ansvar. Vi tittar på allt som går att se. Undersökningen omfattar alla utrymmen i lägenheten.

I våtrum/badrum/kök kontrolleras bland annat tätskiktsanslutningar i golvbrunnen, rördragningar, elanslutningar och ventilationsdragningar som lägenhetsinnehavaren ansvarar för. Det kontrolleras mot de branschregler som gällde när utrymmet byggdes eller senast renoverades.

I normalfallet så gäller inte försäkringen om renoveringar inte är fackmässigt utförda enligt gällande branschregler. Vid tveksamheter så bör ni kontakta ert försäkringsbolag. Under besiktningen kan uppgifter komma fram som kräver utredningar eller tekniska undersökningar som inte ingår i besiktningsuppdraget.

Vad innebär fortsatt teknisk utredning?

Besiktningsmannen kan föreslå fortsatt teknisk utredning avseende ett förhållande som inte kunnat klarläggas vid den okulära besiktningen.

Kontakta oss:

info@bostadsrattsbesiktning.se

Kontaktuppgifter

08 660 62 18
070-520 60 10
info@bostadsrattsbesiktning.se

Bostadsrättsbesiktning av oberoende besiktningsman.