Vad ingår i besiktningen?

  1. En grundlig okulär besiktning av bostadsrättslägenheten där vi undersöker om det finns fel och brister invändigt i lägenheten. Skavanker och slitage noteras ej under besiktningen.
  2. Upplysningar från säljaren om säljaren är närvarande under besiktningen.
  3. Muntlig genomgång av lägenhetens status direkt efter besiktningen.
  4. Besiktningsprotokoll.

Vad innebär en bostadsrättsbesiktning

Vid Bostadsrättsbesiktningar kontrollerar besiktningsmannen det som faller under bostadsrättsinnehavarens ansvar. Vi tittar på allt som går att se. Undersökningen omfattar alla utrymmen i lägenheten.

I våtrum/badrum/kök kontrolleras bland annat tätskiktsanslutningar i golvbrunnen, rördragningar, elanslutningar och ventilationsdragningar som lägenhetsinnehavaren ansvarar för. Det kontrolleras mot de branschregler som gällde när utrymmet byggdes eller senast renoverades.

I normalfallet så gäller inte försäkringen om renoveringar inte är fackmässigt utförda enligt gällande branschregler. Vid tveksamheter så bör ni kontakta ert försäkringsbolag.

Under besiktningen kan uppgifter komma fram som kräver utredningar eller tekniska undersökningar som inte ingår i besiktningsuppdraget.

Pris för bostadsrättsbesiktning

Statusbesiktning av bostadsrättslägenhet är från 4500 kr inkl. moms. Priset skiljer sig från området där besiktningen skall göras och storleken på bostadsrätten.

För besiktningsuppdrag utanför ordinarie arbetstid tillkommer 1000 kr inkl moms.

Kontakta oss gärna idag för en besiktning och prisoffert!

När kan besiktningen utföras för köpare?

  • Under lägenhetsvisningen
  • Innan kontraktsskrivning
  • Efter kontraktsskrivningen om det finns en klausul i kontraktet att en besiktning kan utföras av köparen.

Kontaktuppgifter

08-660 62 18
070-520 60 10
info@arsenalenbesiktning.se

Bostadsrättsbesiktning av oberoende besiktningsman.